Sklep

System sygnalizacji pożaru właściwie system sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) to zabezpieczenie polegające na monitorowaniu chronionego obiektu dzięki zamontowanym czujkom, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów. Wszystkie sygnały z tych urządzeń trafiają do centrali alarmowej, która wykazuje w jakim miejscu znajduje się zagrożenie pożarowe oraz automatycznie uruchamia urządzenie gaśnicze

Wymagania dotyczące obiektów które muszą mieć system sygnalizacji pożaru:


budynkach handlowych lub wystawowych:

 

 

jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,

 

 

wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;


teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;


kinach o liczbie miejsc powyżej 600;


budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;


salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;


szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach - o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;

 

szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;


domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;

 

zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;


budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;


budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;


budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;


archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;


muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;


ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;


centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;


garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;


stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;


dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;


bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;


bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Aktualnie częściej tego typu systemy wymagane są przez ubezpieczalnie w celu zmniejszenia składki ubezpieczenia przedsiębiorstwa


Kontakt

W razie pytań skontaktuj się z Nami!

Telefon:63 242-18-52

Napisz do Nas